Daily Devotional

Daily Devotional with discussion questions

November 28, 2020

Guide for Discussion:

Step 1 – Basahin prayerfully ang Numbers 6:22-27

Step 2 – Pakinggan ang devotional nang walang istorbo

Step 3 – Makipagkita sa grupo at pag-usapan ang mga sumusunod na tanong

a. Madalas hindi nauunawaan ng mga tao ang ibig sabihin ng “blessing.” Ano ang pangkaraniwang pag-uunawa ng mga tao patungkol dito?

b. Bakit mahalaga na i-bless natin ang mga tao sa pamamagitan ng ating pananalita o panalangin?

c. Paano nakakatulong sa iyo na malaman na nais ka ng Panginoon na pagpalain o i-bless?

d. Gamitin mo na evaluation tool ang Numbers 6:22-27, para malaman ang kondisyon ng iyong kaluluwa sa harapan ng Diyos. Ano ang nare-realize mo tungkol sa iyong sarili?

Tandaan: “The Lord’s blessing is for you and through you.”

I-share mo sa iba at pag-usapan ang devotional na ito. 🙂

error

Enjoying this site? Please spread the word! Thanks. :)