Daily Devotional Discussion Questions

Date: April 23, 2021

Episode: 230

Scripture: Psalm 24:3-6

Listen to the audio or watch the video. (Pakinggan ang audio o panoorin ang video.)

DAILY DEVOTIONAL (4-23-2021)

3 Sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang Templo, sinong dapat pumaroon? 4 Ang taong malinis ang buhay pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga diyus-diyosan; at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. 5 Bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapala’t kaligtasan, ipahahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. 6 Ganoon ang mga taong lumalapit sa Diyos, silang dumudulog sa Diyos ni Jacob. (Awit 24:3-6)

Paliwanag

Lahat ng tao ay nagsusumikap na mapunta sa magandang kalagayan. Ngunit hindi nila alam na ang pinakamagandang lugar na pwede kalagyan ninuman ay ang presensiya ng Diyos. Maliban sa Diyos, ang lahat ng iniisip ng tao na maaari magbigay ng kaginhawaan, kahit ano pa ito, ay diyus-diyusan lamang. Sa madaling salita, hindi ito makapagbibigay nang tunay na kapayapaan sa buhay.

Gabay para sa Online Small Group Discussion

Step 1 – Basahin prayerfully ang konteksto (Awit 24:3-6).

Step 2 – Pakinggan ang devotional (audio o video) nang walang istorbo.

Step 3 – Makipagkita sa grupo at pag-usapan ang mga sumusunod na tanong (tandaan, manalangin muna bago mag-usap):

1. Ano-ano ang ginagawa ng mga tao para magkaroon ng magandang kalagayan sa buhay? Nangyayari ba ito?

2. Bakit sa Diyos lamang matatagpuan ang tunay na kaginhawaan sa buhay?

3. Ano ang gagawin mo bilang pagpapatupad ng katotohanang ito?

Main Idea: “Ang pinakamagandang lugar na pwede natin kalagyan sa buhay ay ang presensya ng Diyos.” (“The best place to be is in God’s presence.”)

I-share mo ito sa iba at pag-usapan ang devotional na ito gamit ang mga discussion questions na ito. 😄

Paano gumawa ng Online Share Group

 1. Manalangin sa Panginoon patungkol dito.
 2. Mag-imbita ng mga kakilala at sabihin mo sa kanila na nais mong mag-umpisa ng Online Share Groups.
 3. Kapag pumayag sila, magkasundo sa oras ng inyong pagtitipon online.
 4. Kopyahin at ibigay ang link na ito (https://rlcc.ph/devotional) sa kanila para mapakinggan nila ang daily devotional bago kayo magkita.
 5. Magkita kayo online at pag-usapan ang inyong napakinggan gamit ang mga discussion questions. Ito ang gawin ninyong agenda: Eat Together, Share Together, at Pray Together (ESP Together).

 

For previous episodes, visit the following locations or see below:

 1. RLCC on Facebook – https://facebook.com/rlccphil
 2. RLCC on YouTube – https://youtube.com/rlccphil
 3. RLCC website – https://rlcc.ph
 4. RLCC on Zeno – https://zeno.fm/rlccphil
 5. RLCC on Spotify – https://spoti.fi/2HWWTIS
 6. RLCC on Audible by Amazon – https://www.amazon.com/RLCC-Daily-Devotional/dp/B08K59N987
 7. RLCC on Twitter – https://twitter.com/rlccphil

Download our Get Real app on your phone to access our learning resources on demand – https://subsplash.com/rlccphil/app

Previous Episodes